در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 11
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 4
3 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 2
4 تخصص چشم‌پزشکی 2
5 تخصص زنان و زایمان 2
6 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
7 تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی) 1
8 تخصص بیماری‌های دهان، فک و صورت 1
9 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 1
10 تخصص جراحی عمومی 1
11 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 1
12 کارشناسی مامایی 1

بازگشت به صفحه جستجو