در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 10
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 6
3 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 2
4 کارشناسی مامایی 2
5 تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی) 1
6 تخصص بیماری‌های داخلی 1
7 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 1
8 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 1
9 تخصص چشم‌پزشکی 1
10 تخصص زنان و زایمان 1
11 کارشناسی ارشد مامایی 1
12 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
13 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 1

بازگشت به صفحه جستجو