در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 27
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 25
3 کارشناسی مامایی 9
4 تخصص بیماری‌های داخلی 2
5 تخصص بیماری‌های کودکان 2
6 تخصص چشم‌پزشکی 2
7 تخصص زنان و زایمان 2
8 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 2
9 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری 1
10 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 1
11 تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی) 1
12 تخصص جراحی عمومی 1
13 تخصص طب اورژانس 1

بازگشت به صفحه جستجو