در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 26
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 14
3 کارشناسی مامایی 6
4 تخصص زنان و زایمان 4
5 تخصص بیماری‌های کودکان 3
6 تخصص بیماری‌های داخلی 2
7 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 2
8 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
9 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 1
10 تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی) 1
11 تخصص جراحی عمومی 1
12 دکترای تخصصی (Ph.D) مطالعات اعتیاد 1
13 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1

بازگشت به صفحه جستجو