در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 24
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 9
3 کارشناسی مامایی 2
4 تخصص بیماری‌های کودکان 1
5 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1

بازگشت به صفحه جستجو