در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 8
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 4
3 کارشناسی مامایی 4
4 تخصص بیماری‌های داخلی 2
5 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
6 تخصص بیماری‌های کودکان 1

بازگشت به صفحه جستجو