در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 8
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 7
3 کارشناسی مامایی 4
4 تخصص بیماری‌های داخلی 3
5 تخصص بیماری‌های کودکان 1
6 تخصص زنان و زایمان 1
7 کارشناسی علوم تغذیه 1

بازگشت به صفحه جستجو