در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 9
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 9
3 کارشناسی مامایی 4
4 کارشناسی علوم تغذیه 2
5 تخصص بیماری‌های داخلی 1
6 تخصص بیماری‌های کودکان 1
7 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 1

بازگشت به صفحه جستجو