در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 11
2 دکترای حرفه‌ای پزشکی 10
3 کارشناسی مامایی 3
4 کارشناسی علوم تغذیه 2
5 تخصص بیماری‌های داخلی 1
6 تخصص بیماری‌های کودکان 1
7 فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان 1

بازگشت به صفحه جستجو