در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 40
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 22
3 کارشناسی مامایی 13
4 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 2
5 تخصص بیماری‌های داخلی 2
6 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 1
7 تخصص بیماری‌های کودکان 1
8 تخصص بیهوشی 1
9 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 1
10 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 1
11 تخصص جراحی عمومی 1
12 تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) 1
13 تخصص زنان و زایمان 1
14 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
15 کارشناسی علوم تغذیه 1

بازگشت به صفحه جستجو