در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 10
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 4
3 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
4 کارشناسی مامایی 1

بازگشت به صفحه جستجو