در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 17
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 10
3 تخصص زنان و زایمان 3
4 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 2
5 تخصص بیماری‌های داخلی 2
6 کارشناسی مامایی 2
7 تخصص بیماری‌های کودکان 1
8 تخصص روان‌پزشکی 1
9 کارشناسی ارشد مامایی 1
10 کارشناسی علوم تغذیه 1

بازگشت به صفحه جستجو