در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 16
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 8
3 تخصص بیماری‌های داخلی 3
4 تخصص زنان و زایمان 3
5 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 2
6 کارشناسی مامایی 2
7 تخصص بیماری‌های کودکان 1
8 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 1
9 کارشناسی ارشد مامایی 1
10 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
11 کارشناسی علوم تغذیه 1

بازگشت به صفحه جستجو