در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 14
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 8
3 کارشناسی مامایی 4
4 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
5 تخصص بیماری‌های داخلی 1
6 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری 1
7 تخصص بیماری‌های کودکان 1
8 تخصص پزشکی قانونی 1
9 کارشناسی علوم تغذیه 1

بازگشت به صفحه جستجو