در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 56
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 32
3 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 2
4 تخصص بیماری‌های کودکان 2
5 تخصص زنان و زایمان 2
6 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 2
7 تخصص بیماری‌های داخلی 1
8 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 1
9 تخصص جراحی عمومی 1
10 تخصص چشم‌پزشکی 1
11 تخصص دندانپزشکی کودکان 1
12 تخصص طب کار 1
13 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن 1
14 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
15 کارشناسی گفتاردرمانی 1
16 کارشناسی مامایی 1
17 کارشناسی کاردرمانی 1

بازگشت به صفحه جستجو