در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 58
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 33
3 تخصص بیماری‌های کودکان 3
4 تخصص زنان و زایمان 3
5 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 2
6 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 2
7 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 2
8 کارشناسی مامایی 2
9 تخصص بیماری‌های داخلی 1
10 تخصص جراحی عمومی 1
11 تخصص چشم‌پزشکی 1
12 تخصص دندانپزشکی کودکان 1
13 تخصص روان‌پزشکی 1
14 تخصص طب کار 1
15 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن 1
16 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
17 کارشناسی گفتاردرمانی 1
18 کارشناسی کاردرمانی 1

بازگشت به صفحه جستجو