در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 کارشناسی مامایی 105
2 دکترای حرفه‌ای پزشکی 84
3 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 26
4 دکترای حرفه‌ای داروسازی 22
5 کارشناسی علوم تغذیه 11
6 تخصص بیماری‌های داخلی 7
7 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 4
8 تخصص بیماری‌های کودکان 4
9 کارشناسی فیزیوتراپی 4
10 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 3
11 تخصص جراحی عمومی 3
12 تخصص طب اورژانس 3
13 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری 2
14 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 2
15 تخصص زنان و زایمان 2
16 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن 2
17 کارشناسی داروسازی 2
18 کارشناسی گفتاردرمانی 2
19 تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی) 1
20 تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی) 1
21 تخصص چشم‌پزشکی 1
22 تخصص روان‌پزشکی 1
23 دکترای تخصصی (Ph.D) انگل‌شناسی پزشکی 1
24 دکترای تخصصی (Ph.D) بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
25 دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی 1
26 فلوشیپ اکوکاردیوگرافی 1
27 کارشناس ارشد مشاوره مامایی 1
28 کارشناسی ارشد مامایی 1
29 کارشناسی کاردرمانی 1

بازگشت به صفحه جستجو