در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 کارشناسی مامایی 110
2 دکترای حرفه‌ای پزشکی 41
3 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 15
4 دکترای حرفه‌ای داروسازی 9
5 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 4
6 تخصص بیماری‌های داخلی 4
7 تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی) 3
8 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 3
9 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 3
10 تخصص چشم‌پزشکی 3
11 کارشناسی فیزیوتراپی 3
12 تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی) 2
13 تخصص بیماری‌های کودکان 2
14 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 2
15 تخصص زنان و زایمان 2
16 کارشناسی ارشد مامایی 2
17 کارشناسی گفتاردرمانی 2
18 تخصص جراحی عمومی 1
19 تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) 1
20 تخصص درمان ریشه (اندودانتیکس) 1
21 تخصص طب اورژانس 1
22 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن 1
23 دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی 1
24 فلوشیپ اتولوژی - نورواتولوژی 1
25 فلوشیپ اکوکاردیوگرافی 1
26 کارشناس ارشد مشاوره مامایی 1
27 کارشناسی ارتز و پروتز (ارتوپدی فنی) 1
28 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
29 کارشناسی داروسازی 1
30 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 1
31 کارشناسی علوم تغذیه 1
32 کارشناسی کاردرمانی 1

بازگشت به صفحه جستجو