در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 39
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 21
3 کارشناسی مامایی 9
4 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 4
5 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 3
6 کارشناسی گفتاردرمانی 3
7 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 2
8 تخصص جراحی عمومی 2
9 تخصص بیماری‌های داخلی 1
10 تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی) 1
11 تخصص بیماری‌های کودکان 1
12 تخصص روان‌پزشکی 1
13 تخصص زنان و زایمان 1
14 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
15 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 1
16 کارشناسی علوم تغذیه 1

بازگشت به صفحه جستجو