در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 228
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 133
3 کارشناسی مامایی 80
4 تخصص بیماری‌های داخلی 9
5 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 9
6 تخصص بیماری‌های کودکان 8
7 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 7
8 کارشناسی کاردرمانی 6
9 تخصص زنان و زایمان 5
10 کارشناسی ارشد گفتاردرمانی 4
11 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 4
12 تخصص روان‌پزشکی 3
13 تخصص طب کار 3
14 کارشناسی ارشد مامایی 3
15 کارشناسی علوم تغذیه 3
16 کارشناسی گفتاردرمانی 3
17 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 2
18 تخصص ارتودانتیکس 2
19 تخصص طب اورژانس 2
20 دکترای حرفه‌ای داروسازی 2
21 تخصص بیماری‌های دهان، فک و صورت 1
22 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 1
23 تخصص بیهوشی 1
24 تخصص پزشکی فیزیکی و توان‌بخشی 1
25 تخصص تصویربرداری دهان، فک و صورت (رادیولوژی دهان، فک و صورت) 1
26 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 1
27 تخصص جراحی عمومی 1
28 دکترای تخصصی (Ph.D) اخلاق پزشکی 1
29 دکترای تخصصی (Ph.D) بهداشت باروری 1
30 دکترای تخصصی (Ph.D) علوم تغذیه 1
31 فلوشیپ تصویربرداری مداخله‌ای اعصاب (اینترونشنال نورورادیولوژی) 1
32 فلوشیپ جراحی مغز و اعصاب کودکان 1
33 کارشناس ارشد مشاوره مامایی 1
34 کارشناسی ارشد بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
35 کارشناسی ارشد شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 1
36 کارشناسی ارشد علوم تغذیه 1

بازگشت به صفحه جستجو