در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 کارشناسی مامایی 111
2 دکترای حرفه‌ای پزشکی 71
3 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 40
4 دکترای حرفه‌ای داروسازی 16
5 کارشناسی فیزیوتراپی 9
6 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 5
7 تخصص بیماری‌های کودکان 5
8 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 4
9 تخصص زنان و زایمان 4
10 کارشناسی علوم تغذیه 4
11 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 3
12 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 3
13 کارشناسی گفتاردرمانی 3
14 کارشناسی کاردرمانی 3
15 تخصص بیماری‌های داخلی 2
16 تخصص پزشکی ورزشی 2
17 تخصص جراحی عمومی 2
18 تخصص چشم‌پزشکی 2
19 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 2
20 تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی) 1
21 تخصص بیهوشی 1
22 تخصص پزشکی فیزیکی و توان‌بخشی 1
23 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 1
24 تخصص روان‌پزشکی 1
25 دکترای تخصصی (Ph.D) انگل‌شناسی پزشکی 1
26 دکترای حرفه‌ای آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
27 دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی 1
28 فوق تخصص بیماری‌های کلیه کودکان (نفرولوژی کودکان) 1
29 کارشناسی ارشد بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
30 کارشناسی ارشد علوم تغذیه 1
31 کارشناسی ارشد مامایی 1

بازگشت به صفحه جستجو