در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 54
2 کارشناسی مامایی 45
3 دکترای حرفه‌ای داروسازی 14
4 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 14
5 کارشناسی فیزیوتراپی 8
6 تخصص زنان و زایمان 4
7 کارشناسی گفتاردرمانی 4
8 تخصص طب اورژانس 3
9 تخصص بیماری‌های کودکان 2
10 تخصص جراحی عمومی 2
11 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
12 تخصص بیماری‌های داخلی 1
13 تخصص پزشکی خانواده 1
14 تخصص روان‌پزشکی 1
15 دکترای تخصصی (Ph.D) قارچ‌شناسی پزشکی 1
16 دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی 1
17 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1

بازگشت به صفحه جستجو