در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 کارشناسی مامایی 94
2 دکترای حرفه‌ای پزشکی 52
3 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 26
4 دکترای حرفه‌ای داروسازی 21
5 تخصص بیماری‌های داخلی 4
6 تخصص زنان و زایمان 4
7 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 3
8 تخصص بیماری‌های کودکان 3
9 تخصص جراحی عمومی 3
10 تخصص دندانپزشکی ترمیمی 2
11 تخصص روان‌پزشکی 2
12 کارشناسی فیزیوتراپی 2
13 کارشناسی گفتاردرمانی 2
14 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
15 تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی) 1
16 تخصص بیماری‌های دهان، فک و صورت 1
17 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری 1
18 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 1
19 دکترای حرفه‌ای آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
20 دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی 1
21 کارشناسی ارشد بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
22 کارشناسی ارشد علوم تغذیه 1
23 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
24 کارشناسی داروسازی 1
25 کارشناسی علوم تغذیه 1
26 کارشناسی کاردرمانی 1

بازگشت به صفحه جستجو