در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 کارشناسی مامایی 128
2 دکترای حرفه‌ای پزشکی 90
3 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 54
4 دکترای حرفه‌ای داروسازی 32
5 کارشناسی فیزیوتراپی 9
6 تخصص بیماری‌های داخلی 8
7 کارشناسی علوم تغذیه 7
8 کارشناسی گفتاردرمانی 7
9 تخصص زنان و زایمان 6
10 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 5
11 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 5
12 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 5
13 تخصص بیماری‌های کودکان 4
14 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 4
15 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 4
16 تخصص جراحی عمومی 4
17 تخصص طب اورژانس 4
18 تخصص چشم‌پزشکی 3
19 تخصص روان‌پزشکی 3
20 کارشناسی کاردرمانی 3
21 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری 2
22 تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی) 2
23 تخصص بیهوشی 2
24 تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) 2
25 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن 2
26 دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی 2
27 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 2
28 تخصص پروتزهای دندانی (پروستودانتیکس) 1
29 تخصص جراحی مغز و اعصاب 1
30 تخصص طب کار 1
31 دکترای تخصصی (Ph.D) ارتز و پروتز (ارتوپدی فنی) 1
32 دکترای تخصصی (Ph.D) مطالعات اعتیاد 1
33 دکترای حرفه‌ای آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
34 کارشناس ارشد مشاوره مامایی 1
35 کارشناسی ارتز و پروتز (ارتوپدی فنی) 1
36 کارشناسی ارشد بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
37 کارشناسی ارشد شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 1
38 کارشناسی ارشد علوم تغذیه 1
39 کارشناسی ارشد فیزیوتراپی 1
40 کارشناسی ارشد مامایی 1
41 کارشناسی ارشد کاردرمانی 1

بازگشت به صفحه جستجو