در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان بوشهر | شهر برازجان | رشته دکترای حرفه‌ای پزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
51 دکتر مهرک محمدی 117695 دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-برازجان پزشکي
52 دکتر غلامرضا محمدیان 134119 دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-برازجان پزشکي
53 دکتر فریبرز مرتضوی 44527 دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-برازجان پزشکي
54 دکتر زینب مرشدی یکتا 197934 دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-بوشهر پزشکي
55 دکتر رضا معصومی 135218 دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-برازجان پزشکي
56 دکتر عباسعلی مقصودی مجرد 22600 دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-برازجان پزشکي
57 دکتر حامد ملائی 130884 دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-برازجان پزشکي
58 دکتر مریم منصورنژادان 177206 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
59 دکتر ابوالفضل منصوری نسب 177604 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
60 دکتر حبیب مهتدی 76787 دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-برازجان پزشکي
61 دکتر سیده فاطمه موسوی 137947 دکترای حرفه‌ای پزشکی فارس-شیراز پزشکي
62 دکتر سیدمحمدحسن موسوی نژاد 46528 دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-برازجان پزشکي
63 دکتر امیر نبوی پور 70733 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
64 دکتر رسول نعمتی زیارتی 69067 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
65 دکتر علی نقی زاده 66319 دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-آمل پزشکي
66 دکتر آتوسا هادی پور 131132 دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-برازجان پزشکي
67 دکتر پریسا پرهوده 60646 دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-برازجان پزشکي
68 دکتر علی کازرونی 184755 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
69 دکتر وحید کاظمی 129183 دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-برازجان پزشکي
70 دکتر ناهید کرمی 176277 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
71 دکتر سبحان کرمی پور 177211 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
72 دکتر یاسمین کلانتری 177534 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
73 دکتر بابک کوثر 38537 دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-برازجان پزشکي
74 دکتر آرش کیانی 88125 دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-شبانکاره پزشکي
75 دکتر ساناز گرمسیری نژاد 199385 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
76 دکتر آمنه گرگین 157219 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
77 دکتر صادق گلبینی مطلق 137814 دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-برازجان پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا