در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان مازندران | شهر نوشهر | رشته دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر مهدی آقایان مقدم 181460 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
2 دکتر امیر اسحاقی 139873 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
3 دکتر حسین اسحاقی کجوریان 69198 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-نوشهر دندانپزشکي
4 دکتر سروش اسحق نیم وری 73643 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-نوشهر دندانپزشکي
5 دکتر نیما اسدیان 99490 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-نوشهر دندانپزشکي
6 دکتر محمدحسین امینی علویچه 33030 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
7 دکتر یاسمن اولادیان قادیکلائی 177382 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
8 دکتر امید باقرپسندتمیجانی 144743 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-نوشهر دندانپزشکي
9 دکتر فریبا بحرینی 62652 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-نوشهر دندانپزشکي
10 دکتر حامد تلخابلو 159740 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-نوشهر دندانپزشکي
11 دکتر مجید جمشیدی اوانکی 104359 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-چالوس دندانپزشکي
12 دکتر سمیه حاتمی 99894 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-نوشهر دندانپزشکي
13 دکتر کسری حبیبی گیلاکجانی 211109 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
14 دکتر سام خلیفه 108613 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-نوشهر دندانپزشکي
15 دکتر بهناز خواجه حسینی 132218 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-نوشهر دندانپزشکي
16 دکتر دانیال درویش 212822 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
17 دکتر مهشید رزمگاه 186030 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
18 دکتر خدیجه رستمی انگاسی 162585 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
19 دکتر فریده رضائی 45993 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-نوشهر دندانپزشکي
20 دکتر اردلان رضائی حداد 45304 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-نوشهر دندانپزشکي
21 دکتر حسین رضازاده 111960 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
22 دکتر فاطمه رفیعی سامانی 57619 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-نوشهر دندانپزشکي
23 دکتر مرضیه رنجبر 170625 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
24 دکتر کسری رهنوردطهرانی 164413 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
25 دکتر مهرنوش ریاحی 153029 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-نوشهر دندانپزشکي
26 دکتر علیرضا سلیم زاده کاکرودی 213659 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
27 دکتر زیبا شایگان 68294 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
28 دکتر هادی شبلی کرمانشاهی 190936 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
29 دکتر فاطمه شرج شریفی 163316 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی البرز-کرج دندانپزشکي
30 دکتر سیروس شریف کاظمی 48649 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-نوشهر دندانپزشکي
31 دکتر صاحب شکری کجور 74686 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-نوشهر دندانپزشکي
32 دکتر رقیه شیخ الاسلامی 79112 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-نوشهر دندانپزشکي
33 دکتر بهنام صابری حسین آباد 158789 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
34 دکتر نیلوفر صالحی گل 203836 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
35 دکتر پرویز صمدپور 8240 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-نوشهر دندانپزشکي
36 دکتر مریم صیدی قمشهء 166792 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
37 دکتر سیده سارا طاهائی گیلان 130715 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
38 دکتر مریم طبرستانی 132372 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
39 دکتر نصرت اله طبرستانی 16042 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-چالوس دندانپزشکي
40 دکتر محمود عیسی پورچشانی 191986 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-نوشهر دندانپزشکي
41 دکتر راضیه فراش بیرانوند 150837 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
42 دکتر مرسده قربانی راد 118087 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
43 دکتر علیرضا قربانی پاشاکلائی 153846 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-نوشهر دندانپزشکي
44 دکتر فرامرز لطفی 100247 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
45 دکتر سارا محمدآقائی تالاری 181242 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
46 دکتر علی محمدی 219567 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
47 دکتر انیس مسلمی پطرودی 179866 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
48 دکتر شاهین منتظرصاحب 144500 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
49 دکتر نسرین منوری 58360 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-نوشهر دندانپزشکي
50 دکتر مهران میربابائی 74112 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-نوشهر دندانپزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا